רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-30/09/2023

דו”ח נכסים רבעוני (09/23) מסלול השתלמות רופאים כללי (03/11/23)

דו”ח נכסים רבעוני (09/23) מסלול השתלמות רופאים מניות (03/11/23)

דו”ח נכסים רבעוני (09/23) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (03/11/23)

דו”ח נכסים רבעוני (09/23) מצרפי (03/11/23)

רשימת נכסים ל-30/06/2023

דו”ח נכסים רבעוני (06/23) מסלול השתלמות רופאים כללי (21/08/23)

דו”ח נכסים רבעוני (06/23) מסלול השתלמות רופאים מניות (21/08/23)

דו”ח נכסים רבעוני (06/23) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (21/08/23)

דו”ח נכסים רבעוני (06/23) מצרפי (21/08/23)

רשימת נכסים ל-31/03/2023

דו”ח נכסים רבעוני (03/23) מסלול השתלמות רופאים כללי (23/05/23)

דו”ח נכסים רבעוני (03/23) מסלול השתלמות רופאים מניות (23/05/23)

דו”ח נכסים רבעוני (03/23) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (23/05/23)

דו”ח נכסים רבעוני (03/23) מצרפי (23/05/23)

רשימת נכסים ל-31/12/2022

דו”ח נכסים רבעוני (12/22) מסלול השתלמות רופאים כללי (31/03/23)

דו”ח נכסים רבעוני (12/22) מסלול השתלמות רופאים מניות (31/03/23)

דו”ח נכסים רבעוני (12/22) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (31/03/23)

דו”ח נכסים רבעוני (12/22) מצרפי (31/03/23)

רשימת נכסים ל-30/09/2022

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מסלול השתלמות רופאים כללי (05/12/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מסלול השתלמות רופאים מניות (05/12/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (05/12/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/22) מצרפי (05/12/22)

רשימת נכסים ל-30/06/2022

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/08/22)

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מסלול השתלמות רופאים מניות (30/08/22)

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/08/22)

דו”ח נכסים רבעוני (06/22) מצרפי (30/08/22)

רשימת נכסים ל-31/03/2022

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מסלול השתלמות רופאים כללי (26/05/22)

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מסלול השתלמות רופאים מניות (26/05/22)

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (26/05/22)

דו”ח נכסים רבעוני (03/22) מצרפי (26/05/22)

רשימת נכסים ל-31/12/2021

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מסלול השתלמות רופאים כללי (31/03/22)

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מסלול השתלמות רופאים מניות (31/03/22)

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (31/03/22)

דו”ח נכסים רבעוני (12/21) מצרפי (31/03/22)

רשימת נכסים ל-30/09/2021

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מסלול השתלמות רופאים כללי (04/01/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מסלול השתלמות רופאים מניות (04/01/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (04/01/22)

דו”ח נכסים רבעוני (09/21) מצרפי (04/01/22)

רשימת נכסים ל-30/06/2021

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/09/21)

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מסלול השתלמות רופאים מניות (01/09/21)

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/09/21)

דו”ח נכסים רבעוני (06/21) מצרפי (01/09/21)

רשימת נכסים ל-31/03/2021

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/05/21)

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מסלול השתלמות רופאים מניות (30/05/21)

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/05/21)

דו”ח נכסים רבעוני (03/21) מצרפי (30/05/21)

רשימת נכסים ל-31/12/2020

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול השתלמות רופאים כללי (03/04/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול השתלמות רופאים מניות (03/04/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (03/04/21)

דו”ח נכסים רבעוני (12/20) מצרפי (03/04/21)

רשימת נכסים ל-30/09/2020

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול השתלמות רופאים כללי (26/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול השתלמות רופאים מניות (26/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (26/11/20)

דו”ח נכסים רבעוני (09/20) מצרפי (26/11/20)

רשימת נכסים ל-30/06/2020

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול השתלמות רופאים כללי (16/08/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול השתלמות רופאים מניות (16/08/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (16/08/20)

דו”ח נכסים רבעוני (06/20) מצרפי (16/08/20)

רשימת נכסים ל-31/03/2020

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול השתלמות רופאים כללי (02/07/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול השתלמות רופאים מניות (02/07/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (02/07/20)

דו”ח נכסים רבעוני (03/20) מצרפי (02/07/20)

רשימת נכסים ל-31/12/2019

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול השתלמות רופאים כללי (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול השתלמות רופאים מניות (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (31/03/20)

דו”ח נכסים רבעוני (12/19) מצרפי (31/03/20)

רשימת נכסים ל-30/09/2019

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול השתלמות רופאים כללי (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול השתלמות רופאים מניות (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (29/11/19)

דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מצרפי (29/11/19)

רשימת נכסים ל-30/06/2019

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול השתלמות רופאים כללי (09/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול השתלמות רופאים מניות (09/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (09/08/19)

דו”ח נכסים רבעוני (06/19) מצרפי (09/08/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/03/2019

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול השתלמות רופאים כללי (23/05/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול השתלמות רופאים מניות (23/05/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (23/05/19)

דו”ח נכסים רבעוני (03/19) מצרפי (23/05/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2018

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול השתלמות רופאים מניות (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/04/19)

דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מצרפי (01/04/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2018

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/11/18)

דו”ח נכסים רבעוני (09/18) מצרפי (30/11/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2018

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול השתלמות רופאים כללי (21/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (21/08/18)

דו”ח נכסים רבעוני (06/18) מצרפי (21/08/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2018

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול השתלמות רופאים כללי (27/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (27/05/18)

דו”ח נכסים רבעוני (03/18) מצרפי (27/05/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2017

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול השתלמות רופאים כללי (25/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (25/03/18)

דו”ח נכסים רבעוני (12/17) מצרפי (25/03/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2017

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/11/17)

דו”ח נכסים רבעוני (09/17) מצרפי (30/11/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2017

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול השתלמות רופאים כללי (23/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (23/08/17)

דו”ח נכסים רבעוני (06/17) מצרפי (23/08/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2017

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול השתלמות רופאים כללי (23/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (23/05/17)

דו”ח נכסים רבעוני (03/17) מצרפי (23/05/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2016

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול השתלמות רופאים כללי (02/04/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (02/04/17)

דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מצרפי (02/04/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2016

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול השתלמות רופאים כללי (02/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (02/12/16)

דו”ח נכסים רבעוני (09/16) מצרפי (02/12/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2016

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/09/16)

דו”ח נכסים רבעוני (06/16) מצרפי (01/09/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2016

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול השתלמות רופאים כללי (29/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (29/05/16)

דו”ח נכסים רבעוני (03/16) מצרפי (29/05/16)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מסלול השתלמות רופאים כללי (27/03/16)

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (27/03/16)

דו”ח נכסים רבעוני (12/15) מצרפי (27/03/16)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/11/15)

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/11/15)

דו”ח נכסים רבעוני (09/15) מצרפי (30/11/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מסלול השתלמות רופאים כללי (26/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (26/08/15)

דו”ח נכסים רבעוני (06/15) מצרפי (26/08/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מסלול השתלמות רופאים כללי (04/06/15)

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (04/06/15)

דו”ח נכסים רבעוני (03/15) מצרפי (04/06/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול השתלמות רופאים כללי (02/04/15)

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (02/04/15)

דו”ח נכסים רבעוני (12/14) מצרפי (02/04/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מסלול השתלמות רופאים כללי (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (09/12/14)

דו”ח נכסים רבעוני (09/14) מצרפי (09/12/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/09/14)

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/09/14)

דו”ח נכסים רבעוני (06/14) מצרפי (01/09/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מסלול השתלמות רופאים כללי (18/06/14)

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (18/06/14)

דו”ח נכסים רבעוני (03/14) מצרפי (18/06/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/04/14)

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/04/14)

דו”ח נכסים רבעוני (12/13) מצרפי (01/04/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול השתלמות רופאים כללי (27/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (27/11/13)

דו”ח נכסים רבעוני (09/13) מצרפי (27/11/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/08/13)

דו”ח נכסים רבעוני (06/13) מצרפי (30/08/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול השתלמות רופאים כללי (03/06/13)

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (03/06/13)

דו”ח נכסים רבעוני (03/13) מצרפי (03/06/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול השתלמות רופאים כללי (24/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (24/03/13)

דו”ח נכסים רבעוני (12/12) מצרפי (24/03/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול השתלמות רופאים כללי (27/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (27/11/12)

דו”ח נכסים רבעוני (09/12) מצרפי (27/11/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול השתלמות רופאים כללי (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (30/08/12)

דו”ח נכסים רבעוני (06/12) מצרפי (30/08/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול השתלמות רופאים כללי (03/06/12)

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (03/06/12)

דו”ח נכסים רבעוני (03/12) מצרפי (03/06/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/04/12)

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/04/12)

דו”ח נכסים רבעוני (12/11) מצרפי (01/04/12)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול השתלמות רופאים כללי (01/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (01/12/11)

דו”ח נכסים רבעוני (09/11) מצרפי (01/12/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול השתלמות רופאים כללי (04/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (04/09/11)

דו”ח נכסים רבעוני (06/11) מצרפי (04/09/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מסלול השתלמות רופאים כללי (21/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (21/06/11)

דו”ח נכסים רבעוני (03/11) מצרפי (21/06/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול השתלמות רופאים כללי (03/04/11)

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (03/04/11)

דו”ח נכסים רבעוני (12/10) מצרפי (03/04/11)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול השתלמות רופאים כללי (06/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (14/12/10)

דו”ח נכסים רבעוני (09/10) מצרפי (14/12/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול השתלמות רופאים כללי (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (05/09/10)

דו”ח נכסים רבעוני (06/10) מצרפי (05/09/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול השתלמות רופאים כללי (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (31/05/10)

דו”ח נכסים רבעוני (03/10) מצרפי (31/05/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול השתלמות רופאים כללי (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (08/04/10)

דו”ח נכסים רבעוני (12/09) מצרפי (08/04/10)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול השתלמות רופאים כללי (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל (07/12/09)

דו”ח נכסים רבעוני (09/09) מצרפי (07/12/09)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים רבעוני (06/09)  אישור רו”ח (31/8/09)

דו”ח נכסים רבעוני (03/09)  אישור רו”ח

דו”ח נכסים רבעוני (12/08)  אישור רו”ח

דו”ח נכסים רבעוני (09/08)  אישור רו”ח