עמוד הבית


עמיתים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי פתחנו עבורכם מסלול השקעות חדש, “מסלול מנייתי“.
מסלול זה נוסף לשני המסלולים הקיימים בקרן: מסלול כללי ומסלול אג”ח כך שכיום ליהב רופאים 3
מסלולי השקעה לבחירת העמית:

מסלול כללי

רוב כספי העמיתים מנוהלים במסלול הכללי. מסלול זה מנוהל בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההשקעות
ובהתאם למדיניות ההשקעות הצפויה, אשר נכון לשנת 2021 הגדירה את שיעור החשיפה הרצוי למניות על
39% .

מסלול אג”ח

מסלול בעל רמת סיכון נמוכה באופן יחסי, כאשר מרכיב אגרות החוב במסלול זה הינו לא פחות מ –
75%.

מסלול מנייתי

מסלול בעל רמת סיכון גבוהה באופן יחסי, כאשר מרכיב המניות הינו לא פחות מ – 75%.


שעות פעילות המוקד:

ימים א’ – ה’: 8:00-16:00