צדדים קשורים


דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/17

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/16

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/09/16

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/06/16

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/03/16

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/15

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/09/15

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/06/15

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/03/15

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/14

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/09/14

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/06/14

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/03/14

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/13

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/09/13 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/06/13 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/03/13 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/12 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/09/12 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/06/12 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/03/12 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/11 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/09/11 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 30/06/11 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/03/11 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/10

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ‘קרן רופאים אג”ח’ לרבעון שמסתיים ביום 31/12/10

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/10

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/10

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/09

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/09

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/09

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/09

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/08

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/08

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/08

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/08

דיווח רבעוני על יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/07

דיווח רבעוני על עסקאות והשקעות בצדדים קשורים נכון ל-30.09.07