הוצאות ישירות


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2016

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2015

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 06/2015


דיווח לציבור על הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות – 12/2014

רופאים מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

רופאים מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014

רופאים מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2014


רופאים מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

רופאים מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

רופאים מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013


רופאים מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

רופאים מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

רופאים מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013


רופאים מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

רופאים מסלול אג”ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

רופאים מצרפי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012