תנאי השימוש

אתר האינטרנט של רופאים חברה לניהול קופות גמל בע”מ.

התכנים המובאים באתר זה מובאים בתמציתיות לצורך הסבר ומידע בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הקרן ו/או ייעוץ, חוות דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות, לרבות כדאיותן.

אתר הקרן מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על ידי הקרן, והקרן אינה נושאת באחריות כלשהי בגין הנאמר בהם.

למרות מאמצי הקרן, יתכן כי נפלו טעויות או שיבושי הגהה בטקסט שבאתר. ט.ל.ח. אין הקרן תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם בשל שיבושים אלה.