הממונה על פניות הציבור

ממונה לפניות הציבור – עו”ד איריס אשכנזי
כתובת דואר אלקטרוני: iris@k-rofim.co.il
מספר פקס: 03-7289397