הממונה על פניות הציבור

ממונה לפניות הציבור – עו”ד לידור נהרי

כתובת דוא”ל: lidor@k-rofim.co.il

מספר פקס: 03-7289397