הצטרפות לקרן

הצטרפות לקרן השתלמות:

  • על מנת להצטרף לקרן השתלמות ו/או לקופת גמל להשקעה יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (להורדת הטופס נא לחץ כאן) , לצרף תצלום ותעודת זהות . יש להעביר הטפסים להנהלת החברה עפ”י הכתובת הרשומה בטופס ההצטרפות לאחר החתמת המעסיק (למעט עובדי מדינה).
  • בהצטרפות לקרן השתלמות קיימים בפני העמית ארבעה מסלולים אשר אליהם הוא יכול להצטרף: מסלול כללי, מסלול אג”ח, מדינה מסלול מנייתי ומסלול S&P500.
  • בהצטרפות לקופת הגמל להשקעה קיימים בפני העמית שלושה מסלולים אשר אליהם הוא יכול להצטרף: מסלול כללי, מסלול מניות ומסלול S&P500.
  • ניתן להצטרף לקרן ההשתלמות למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
    כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
    לדוגמא: עמית לגביו הופקדו ביולי הפרשות שבוצעו ממשכורת חודש יוני 2005 בגין החודשים 06/2005 -01, תאריך תחילת הוותק  לגביו יהא 31/01/05.

הפקדות:

מעסיק – עד 7.5% משכרו של העובד.

עובד- לפחות 1/3 מהפרשת המעסיק.

לידיעתך, הפקדות בגין שכר העולה על התקרה בסך 15,712 ? (נכון ל- 01/06) או בגין שנים קודמות אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

תקרת ההפקדה השנתית תתעדכן מידי שנה לפי שיעור עליית המדד ובהתאם להוראות הדין.