מדיניות-השקעות-צפויה-2020-יהב-רופאים-מסלול-אגח-ללא-מניות