מדיניות השקעות צפויה


מדיניות השקעה צפויה- הצהרת חברה לשנת 2019

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2019 – מסלול כללי

מדיניות השקעההשקעה צפויה לשנת 2019- מסלול אגח מדינה ללא מניות

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2019 – מסלול מניות


מדיניות צפויה 2018 – הצהרת החברה

מדיניות השקעה צפויה מסלול כללי לשנת 2018

מדיניות השקעה צפויה מסלול ללא מניות לשנת 2018

מדיניות השקעה צפויה מסלול מניות לשנת 2018


מדיניות השקעה צפויה מסלול כללי לשנת 2017

מדיניות השקעה צפויה מסלול ללא מניות לשנת 2017

מדיניות השקעה צפויה מסלול כללי לשנת 2016

מדיניות השקעה צפויה מסלול ללא מניות לשנת 2016


מדיניות השקעה צפויה מסלול כללי לשנת 2015

מדיניות השקעה צפויה מסלול ללא מניות לשנת 2015


מדיניות השקעה צפויה לשנת 2014

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2013

מדיניות השקעה צפויה יוני 2012

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2012

מדיניות השקעה צפויה לשנת 2011