משיכת כספים מחשבון לא נזיל – בהתאם להוראת שעה – דברי הסבר