מסמכי משיכה

טופס משיכה דיגיטלי

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • למלא המסמך , לסמן “X” במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
  • להחזיר את כל המסמכים דרך הגשת מסמכים באתר או לכתובת שמשון 9 ת.ד. 3928 פתח תקווה 4952701 .
  • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו”ש / צ’ק המאשר כי חשבון העו”ש לזיכוי
    מתנהל ע”ש העמית.
  • שימת ליבך, בקשות למשיכת כספים עד לסכום של 50,000 ₪ ניתנות לביצוע גם בסניפי בנק לאומי.