מסמכי הצטרפות

טופס הצטרפות דיגיטלי

עמית/ה יקר/ה,

על מנת להשלים את תהליך ההצטרפות אלינו יש לפנות לבנק בו מתנהל חשבונך ולפתוח הרשאה לחיוב חשבון. לידיעתך, ניתן לפתוח הרשאה גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק או באפליקציה בנייד.

בעת מילוי טופס ההרשאה לחיוב חשבון יש להזין את קוד המוסד, בהתאם למפורט להלן:

קוד המוסד של קרן ההשתלמות: 24374

יש להעביר אלינו אסמכתא/ צילום מסך של הפעולה למוקד השירות של החברה המנהלת בכתובת הדוא”ל: Moked@hrofim.org.il .

לחלופין, ניתן להוריד את טופס הרשאה לחיוב חשבון (ראה להלן) למלא ולהחתים את הבנק בו מתנהל חשבונך ולהעביר אלינו את הטופס כאמור לכתובת הרשומה למעלה.

טופס הרשאה לחיוב חשבון – להורדת המסמך לחץ כאן