קת_93_ב-קרן_השתלמות_רופאים-דברי_הסבר_לטופס_העברת_כספים_מקרן_השתלמות_אחרת_לקרן_השתלמות_רופאים