קת_93_א-קרן_השתלמות_רופאים-הודעת_עמית_על_ביטול_בקשת_העברה