מסמכי הוראה לקביעת נהנים

במידה והנך מעונין לציין/ להוסיף/ לשנות נהנים לקופה/ לקרן, ניתן:

– להדפיס את המסמך ולמלא ולשלוח על פי ההוראות ע”ג דף ההסבר.