מסמכי עדכון פרטים אישיים

במידה ופרטייך האישיים השתנו ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • לעדכן את הפרטים על גבי המסמך.
  • לשלוח אלינו באמצעות הפקס, המייל או הדואר בצרוף תצלום ת.ז ומסמכים ,אם ישנם , המאמתים את השינוי לפי הכתובת הרשומה באתר.