דו”ח נכסים רבעוני (12/18) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל