דו”ח נכסים רבעוני (09/19) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל