דו”ח נכסים רבעוני (12/16) מסלול השתלמות רופאים אג”ח ממשלת ישראל