אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 09.06.2022