אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 08.09.2022