אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 04.08.2022