אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 31.03.2022