אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 30.12.2021