אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 29.12.2022