אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 28.07.2022