אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 23.12.2021