אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 21.10.2021