אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2018 עד 21/11/2018