אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2018 עד 08/08/2018