אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2018 עד 27/06/2018