אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2018 עד 31/12/2018