אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2017 עד 22/11/2017