אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2017 עד 19/07/2017