אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2017 עד 31/05/2017