אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2017 עד 29/03/2017