אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2017 עד 22/02/2017