אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 28/12/2016 עד 01/05/2016