אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 21/12/2016 עד 01/05/2016