אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 09/11/2016 עד 01/05/2016