אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 19/10/2016 עד 01/05/2016