אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/05/2016 עד 29/06/2016