אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2016 עד 20/01/2016