אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01/01/2014 עד 31/12/2015