אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 20.10.2022