אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 02.12.2021