אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 19.05.2022