אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 18.08.2022