אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 14.10.2021