אסיפות כלליות קרן השתלמות לרופאים מתאריך 01.01.2021 עד 13.10.2022